Green impact

Bij CEGES is duurzame ontwikkeling een prioriteit. Daarom zet CEGES zich in om zijn milieu-impact op verschillende manieren te verminderen.

photovoltaïque CEGES

Installatie van fotovoltaïsche panelen

Het dak van het CEGES-gebouw is bedekt met 1.000 fotovoltaïsche panelen waardoor de site voor 50% zelf bedruipend kan worden, hierdoor wordt 164,26 ton koolstofuitstoot per jaar vermeden.

to good to go CEGES

Too good to go

Om voedselverspilling te voorkomen, verkoopt CEGES een deel van zijn producten door via de applicatie "Too Good To Go", een applicatie die consumenten en bedrijven met elkaar in contact brengt om onverkocht voedsel in de vorm van mandjes tegen gereduceerde prijzen aan te bieden.

Download de app

  • TGTG
Meer info op de site van Too good to go
  • TGTG

An error has occurred. This app may no longer respond until reloaded. Reload 🗙